FETE UGT Castilla-La Mancha

BALEARES: Convocatoria bolsas docentes de todos los cuerpos y especialidades curso 2017/2018.

BALEARES) Convocatoria bolsas docentes de todos los cuerpos y especialidades para el curso 2017/2018

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

Plazo de presentación de solicitudes: del 2 al 22 de marzo de 2017